Thứ tư, Ngày 16 Tháng 10 Năm 2019
  • Chào mừng các bạn đến với trang thông tin điện tử trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Trang chủTìm kiếmSitemapLiên hệ
 
GIỚI THIỆU Danh bạ Danh bạ ĐT trường
Thông tin danh bạ CB - GV - CNV

THÔNG TIN DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CB - GV - CNV

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐTNR

ĐTDĐ

BGH - CÁC TTCM - ĐOÀN THỂ

1

Đoàn Minh Châu

Hiệu trưởng

38 372 189

0912 141 269

2

Nguyễn Phương Liên

P.Hiệu trưởng

37 642 862

0982 739 969

3

Vũ Việt Nga

P.Hiệu trưởng

38 356 952

0983 156 718

4

Phạm Anh Toàn

TTCM Tổ Toán

 

0975 913 489

5

Trần Thị Thuý Hằng

TTCM tổ Vật lý - KTCN

37 541 186

0989 723 946

6

Lê Thị Thu Hằng

TTCM tổ Hóa - Sinh - CN

37 547 705

01247253461

7

Trần Thị Thu Hường

TTCM tổ Ngữ Văn

 

0982 622 627

8

Lê Thị Đào

TTCM tổ Xã hội

 

0985 895 274

9

Nguyễn Thị Thu Nga

TTCM tổ Ngoại ngữ - TD – QP

62 872 401

0904 300 260

10

Nguyễn Ngọc Chung

TT tổ Hành chính

 

0904 545 572

11

Kiều Văn Thực

Bí thư Đoàn

 

0979 871 926

12

Phòng Bảo vệ

 

37 655 668

 

13

Phòng Hiệu Trưởng

 

37 636 952

 

14

Phòng Phó Hiệu Trưởng

 

38 370 150

 

15

Phòng Phó Hiệu trưởng

 

38 374 466

 

16

Phụ trách CNTT

 

 

 

17

Văn Phòng nhà trường

 

38 370 150

 

18

VP Đoàn TNCS HCM

 

22 600 392

 

TỔ: TOÁN

1

Vũ Việt Nga

GV Toán

38 356 952

983 156 718

2

Nguyễn Hữu Chỉnh

GV Toán

37 656 137

904 140 993

3

Phạm Anh Tuấn

GV Toán

35 112 012

912 866 677

4

Nguyễn Minh Hoa

GV Toán

38 391 554

916 928 385

5

Nguyễn Thanh Nga

GV Toán

37 651 788

915 084 881

6

Hà Kim Anh

GV Toán

37 568 011

917 757 099

7

Trần Thị Lan Oanh

GV Toán

37 870 416

915 603 988

8

Đàm Thế Phong

GV Toán

37 510 814

912 699 344

9

Nguyễn Xuân Phong

GV Toán

39 520 595

982 609 877

10

Nguyễn Thị Diệu Tiên

GV Toán

22105076

914 330 085

11

Mai Thị Khuyên

GV Toán

62 914 592

989 994 396

12

Nguyễn Thị Hường

GV Toán

37658873

987147825

13

Trần Thu Huyền

GV Toán

 

1234199356

14

Lê Thảo

GV Toán

 

984811881

15

Phạm Anh Toàn

GV Toán

 

975913489

TỔ: VẬT LÝ - KTCN

1

Trần Thuý Hằng

GV Vật lý

37 541 186

989 723 946

2

Nguyễn Hùng Sơn

GV Công nghệ

37 656 620

918 359 930

3

Dương Thanh Tân

GV Vật lý

37 542 025

987 486 579

4

Lê Thị Mai Thanh

GV Vật lý

224343417

913 574 916

5

Trần Thị Thu Hà

GV Vật lý

 

O913345847

6

Kiều Văn Thực

GV Vật lý

 

979871926

7

Lê Minh Đức

GV Vật lý

 

983948986

8

Đông Thị Ánh Ngọc

GV Công nghệ

 

944496585

9

Nguyễn Thị Lộc

GV Vật lý

 

163382615

TỔ: HÓA - SINH - CN

1

Lê Thị Thu Hằng

GV Hóa học

37 547 705

912648622

2

Trần Thị Lan Anh

GV Hóa học

37 642 761

913 766 868

3

Phạm Thị Minh Lý

GV Hóa học

62937729

983164729

4

Nguyễn Phương Liên

GV Sinh học

37 642 862

982 739 969

5

Vũ Thị Ngọc

GV Hóa học

38 371 827

977 597 681

6

Đỗ Thị Hồng

GV Hóa học

35 585 821

912 870 900

7

Lê Thị Thanh Bình

GV Hóa học

37 683 313

988 404 179

8

Nguyễn Thanh Thảo

GV Hóa học

   

9

Trần Thị Minh Thuận

GV Sinh học

37 655 568

988 904 921

10

Nguyễn Thị Thuý Hằng

GV Sinh học

37 643 797

936 019 719

11

Đỗ Thị Diên

GV Sinh học

 

988288166

12

Phạm Thị Khánh Hiền

GV Sinh học

 

975 258 852

13

Nguyễn Thị Phương Mai

GV Sinh học

   

TỔ: NGỮ VĂN

1

Trần Thị Thu Hường

GV Ngữ văn

38 337 389

982 622 627

2

Nguyễn Thu Hằng

GV Ngữ văn

37 642 000

985 568 020

3

Nguyễn Hồng Thuý

GV Ngữ văn

 

983 943 866

4

Phạm Hồng Ngọc

GV Ngữ văn

38 390 268

988 458 263

5

Nguyễn Thị Phi Nga

GV Ngữ văn

 

01633856065

6

Vũ Thị Lan Anh

GV Ngữ văn

37 656 273

978 007 228

7

Nguyễn Thị Minh Nga

GV Ngữ văn

 

0917 477 266

8

Hoàng Thị Ngọc An

GV Ngữ văn

 

0976 028 566

9

Nguyễn Thị Hương Giang

GV Ngữ văn

 

0977 369 626

TỔ: XÃ HỘI

1

Lê Thị Đào

GV Địa lý

37 871 442

985 895 274

2

Lê Thị Lượng

GV Lịch sử

   

3

Trần Thu Hà

GV GDCD

37 656 033

 

4

Trần Thị Na

GV Lịch sử

37 567 844

946600662

5

Lưu Hồng Liên

GV Lịch sử

38 388 209

983 260 174

6

Phạm Tố Nga

GV GDCD

69 522 603

975732457

7

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

GV Lịch sử

37 548 583

975732457

8

Nguyễn Tiến Luật

GV Địa lý

 

1836114321

9

Trương Thị Thanh Nga

GV Địa lý

 

0977 503 212

10

Phạm Dương Huệ

GV GDCD

 

0916 996 400

TỔ: NGOẠI NGỮ - THỂ DỤC – GDQP

1

Nguyễn Thị Thu Nga

GV Ngoại ngữ

62 872 401

0977 172 136

2

Nguyễn Thị Mai Anh

GV Ngoại ngữ

38 336 876

915 079 489

3

Bùi Hoàng Lan

GV Ngoại ngữ

37 841 573

986 742 929

4

Nguyễn Bích Thuận

GV Ngoại ngữ

37 632 584

913 459 276

5

Trịnh Thị Lệ Thuỷ

GV Ngoại ngữ

37 655 839

918 158 959

6

Trần Thị Kim Oanh

GV Ngoại ngữ

 

904919297

7

Phạm Thị Giang

GV Ngoại ngữ

 

914848091

8

Nguyễn Hồng Vân

GV Ngoại ngữ

   

9

Trần Thị Việt Hà

GV Ngoại ngữ

 

1678413375

10

Hán Thị Vĩnh Hà

GV Ngoại Ngữ

 

0987 495 455

11

Nguyễn Thị Đào

GV Thể dục

37 663 292

1688778218

12

Nguyễn Thị Giang

GV Thể dục

37 546 664

912108746

13

Nguyễn Mạnh Hà

GV Thể dục

22 968 185

936745974

14

Nguyễn Thị Mến

GV GDQP

 

943719279

15

Trần Trung Kiên

GV GDQP

 

912871806

TỔ: HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

1

Đoàn Minh Châu (HT)

   

0912 141 269

2

Nguyễn Ngọc Chung (GV)

   

904 545 72

3

Trần Thanh Nam (GV)

   

902 255 802

4

Hoàng Bảo Châu (GV)

   

979 445 829

5

Nguyễn Văn Đoàn (BV)

   

904 233 052

6

Lê Thị Thu Hương (VP)

   

916 129 728

7

Lê Thị Hương Giang (TV)

 

22 400 742

1 684 467 504

8

Nguyễn Việt Thắng (KT)

 

37 656 955

975 472 760

9

Nguyễn T Giang Hoa (TQ)

 

38 371 814

979311701

10

Nguyễn Thế Tuyến (BV)

   

936580340

11

Nguyễn Ngọc Lợi (BV)

 

37636069

936708336

12

Nguyễn Minh Hưng (BV)

   

913524746

13

Nguyễn Thị Đào (Txe - LC)

   

1685752955

14

Nguyễn Thị Ánh (Bếp)

 

37659710

1675244865

15

Nguyễn Thị Hương (VSMT)

 

37655978

1665072870

16

Nguyễn Thị Nhung (VSMT)

 

37657653

1638982976

17

Nguyễn Thị Bằng (VSMT)

 

37658764

1682696796

18

Phạm Xuân Sang (GV)

   

1663209394

19

Nguyễn Minh Toàn (TB-TN)

   

982 628 028

20

Đỗ Thu Huyền (Ytế)

 

38392902

1233875880

21

Nguyễn Ngọc Vân(Txe - LC)

 

37658229

1663902083

 

Ngày 10/10/2017
NNC  
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 

  TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Địa chỉ: Phố Võ Quý Huân - Phường Phúc Diễn - Quận Bắc Từ Liêm – TP.Hà Nội;
Điện thoại: (+84)0243.7636952 ; (+84)0243.8374466 ; (+84)0243.8370150;
Website: http://ntminhkhai.edu.vn - Email: c3minhkhai@hanoiedu.vn 
® Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đoàn Minh Châu - Hiệu trưởng
® Phụ trách CNTT:  Nguyễn Ngọc Chung