Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 55 Xây dựng và phát triển - Phát huy truyền thống, Thắp sáng tương lai.

Hiệu trưởng

Đoàn Minh Châu
Đoàn Minh Châu

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Phương Liên
Nguyễn Phương Liên
Vũ Việt Nga
Vũ Việt Nga
Nguyễn Thị Thu Nga
Nguyễn Thị Thu Nga