Cập nhật : 0:0 Thứ bảy, 9/9/2023
Lượt đọc: 657

Quyết định Công nhận và cấp chứng nhận đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” đối với cá nhân các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm học 2022-2023

Ngày ban hành: 8/9/2023Ngày hiệu lực: 8/9/2023