Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 55 Xây dựng và phát triển - Phát huy truyền thống, Thắp sáng tương lai.
Thứ năm, 17/6/2021, 0:0
Lượt đọc: 659

Đề thi chính thức kèm Biểu điểm - Đáp án các môn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2021-2022

Dưới đây là đáp án và thang điểm môn Toán: 

Hà Nội: Công bố thang điểm, đáp án các môn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT - 1

 


Hà Nội: Công bố thang điểm, đáp án các môn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT - 2

 

Đáp án và thang điểm môn Văn: 

Hà Nội: Công bố thang điểm, đáp án các môn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT - 3
Toàn bộ đề thi chính thức kèm biểu điểm, đáp án các môn thi lớp 10 năm 2021-2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố TẠI ĐÂY.

Đề thi, đáp án và thang điểm cụ thể của từng môn thi dưới đây.

1. Đề thi lịch sử

2. Đề thi ngữ văn

3. Đề thi tiếng Anh

4. Đề thi tiếng Đức

5. Đề thi tiếng Hàn

6. Đề thi tiếng Nhật

7. Đề thi tiếng Pháp

8. Đề thi toán

9. Đáp án lịch sử

10. Đáp án ngữ văn

11. Đáp án tiếng Anh

12. Đáp án tiếng Đức

13. Đáp án tiếng Hàn

14. Đáp án tiếng Nhật

15. Đáp án tiếng Pháp

16. Đáp án toán

Viết bình luận

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

98