Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 59 năm Xây dựng và phát triển - Phát huy truyền thống - Thắp sáng tương lai.
Cơ sở vật chất hiện có
Cơ sở vật chất hiện có

22/11/2020 0:0

Cơ sở vật chất trong nhà trường – yếu tố quan trọng bảo đảm yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, NCKH – thường xuyên được nâng cấp. Nhà trường có hệ thống ...