Có 10 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kết quả SKKN cấp ngành năm học 2023-2024

(Tải File đính kèm)

 Nghiên cứu khoa học 06-06-2024
2 Hướng dẫn công tác sáng kiến và nghiên cứu khoa học năm học 2023 - 2024

(Tải File đính kèm)

 Nghiên cứu khoa học 04-10-2023
3 Quyết định Công nhận và cấp chứng nhận đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” đối với cá nhân các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 Nghiên cứu khoa học 09-09-2023
4 Quyết định v/v ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội

(Tải File đính kèm)

 Khung thời gian năm học 11-08-2023
5 Lịch công tác từ 17/01/2022 – 19/03/2022 (Lịch có thể có điều chỉnh theo VB chỉ đạo của Sở/TP)

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạch công tác 25-01-2022
6 Các phụ lục I, II, III, IV, V về xây dựng kế hoạch dạy học theo công văn 5512/BGD&ĐT

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6)

 Công tác chuyên môn 29-11-2021
7 Lịch công tác từ 08/11/2021 – 16/01/2022 (Lịch có thể có điều chỉnh theo VB chỉ đạo của Sở/TP)

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạch công tác 25-10-2021
8 Lịch công tác từ 23/8/2021 – 06/11/2021 (Lịch có thể có điều chỉnh theo VB chỉ đạo của Sở/TP)

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạch công tác 24-08-2021
9 Bộ GDĐT công bố đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6), (Tải File đính kèm thứ 7), (Tải File đính kèm thứ 8), (Tải File đính kèm thứ 9), (Tải File đính kèm thứ 10), (Tải File đính kèm thứ 11), (Tải File đính kèm thứ 12), (Tải File đính kèm thứ 13), (Tải File đính kèm thứ 14)

 Thi Tốt nghiệp THPT 01-04-2021
10 QĐ điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 Tài chính 24-03-2021